Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Pleinfeest 28 mei 2022

 

 

Beste allemaal,

 

Op zaterdag 28 mei vindt het Mooks Pleinfeest plaats.

Wij hebben als vereniging ook een plaats gereserveerd.

Tijd: van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Locatie: Het plein voor het Môks Café.

 

Dit is een uitstekende mogelijkheid om ons als verenging te profileren en te presenteren, en dat gaan we dus ook doen!

Ons doel is duidelijk:  info verschaffen, elkaar ontmoeten en wie weet maken we wel een of meerdere bezoekers van dit feest enthousiast om ook trekzak te (leren) spelen.

Fransje en Dick zullen deze dag aanwezig zijn.

Hoe doen we dat? Natuurlijk door het maken van muziek.

Niet de gehele dag natuurlijk, maar in sessies.  We zijn ook afhankelijk van wat anderen doen.

Het streven is een sessie rond ieder heel uur.

Mocht het dermate druk zijn, dan kan er vaker worden gespeeld.

Enige flexibiliteit is dus wel prettig.

Het zou leuk zijn wanneer nog enkele spelende leden zich bij Fransje en Dick voegen.

Aanmelden hiervoor is niet vereist. Wel handig.

Het repertoire is bij eenieder bekend: de muziek uit de samenspeelavonden.

Deze hoeft dus niet meer geoefend te worden.

Vergeet vooral je trekzak niet, muziekstandaard en bladmuziek.

Fransje zal een en ander coördineren en inzetten.

 

Nu duimen voor goed weer. Hopelijk tot de 28e mei.

 

Groeten, mede namens het bestuur, Dick Steenbergen.

Logo Woarum Nie.jpg

Uitnodiging feestelijke seizoensafsluiting op 4 juni 2022.

Graag nodigen wij eenieder uit om de eerste helft van ons lesseizoen feestelijk af te sluiten.

 

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.

12.30 uur: Extra ingelaste ALV ( algemene ledenvergadering).

14.00 uur: Samenspel.

16.00 uur: Nog een afzakkertje voor hen die dit willen.

17.00 uur: Sluiting.

De tijden zijn globaal.

Neem uw trekzak mee! Ook uw muziekstandaard en de bladmuziek van de samenspeelavonden.

Daaruit wordt namelijk gespeeld.

Het samenspel zal door Fransje Zweekhorst worden gecoördineerd.

Koffie/thee, iets lekkers en de borrelhapjes tijdens het samenspel wordt door de vereniging bekostigd. Drankjes tussendoor zijn voor eigen rekening.

Opgave/aanmelding van komst is van belang voor de aanschaf van de catering.    

Dit graag uiterlijk vrijdag 27 mei bij Fransje Zweekhorst of via het secretariaat.

Wij hopen op een gezellige middag met elkaar.

De sterrenpolka door Dick en Eelco.