Clubgebouw
't Môks Café
Graaf Gerardstraat 2,
6585 XS Mook

 

Voorzitter: Eelco Janssen

jansseneelco@gmail.com


Secretariaat
't Volksmuziekgilde "Woarum Nie"
James Grieve 34,
4007 XN TIEL
0344-655501

06-57304195
Secretaris: Dick Steenbergen 

secretariaatwoarumnie@gmail.com


Penningmeester: Fransje Zweekhorst

KoCCpCtekst 6Contact